Reseatlas

Reseatlas över Midgård, år 200 i 4:e åldern

Detta dokument är tänkt att vara en bas för historisk, geografisk, politisk och demografisk information i kampanjen den Nya skuggan, som utspelar sig i fjärde åldern. Tanken är att denna ska fyllas på allteftersom, från att innehålla grundläggande, allmän information i början, till att bli mer och mer detaljerad (särskilt över platser som figurerar i kampanjen). En del är direktöversatt ur olika MERP-moduler, bl.a. ”Northwestern Middle-Earth Gazetteer”, och sedan anpassat till kampanjens tid, men det mesta är såklart eget material.


Historia

Historia över den Fjärde åldern

Länder och dess områden

Arandor

 • Arnor
  • Arthedain
  • Cardolan
  • Rhûdaur
  • Saralainn
  • Dunland
  • Fylke
 • Gondor
 • Umbar

Rohan

Dal

Anduins allierade klaner

Bortom den kända världen

Städer, byar och platser

Gondor
Järndjupe, by i norra Morthond
Minas Anghen, torn väster om Järndjupe
Sarn Erech, huvudort i Morthond
Dol Amroth, huvudort i Belfalas

Reseatlas

Nya Skuggan JonasG