Nya Skuggan

Grottorna under Minas Anghen

Spelmöte 8, 030523

Spelledare: Staffan
Spelare: Nisse L, Jonas, Fredrik, Petter ?

På Ains inrådan undersöker vi närmare grottorna under vårt fäste Minas Anghen. Vi finner djupa schakt, och längst in något som verkar vara en gammal helgedom åt Valar, som nu defilerats. Där finns även två dvärggravar. Vi hjälps åt att rena platsen, och Vindhamn ser och hör någonting konstigt. Elenna ser en lysande skepnad i schaktet. Vi planerar också vidare förbättringar av fästet, och för den skull hyr vi in hjälp i form av den gamle snickaren Theron från Järndjupe, som blir vår vaktmästare. Vi får också hjälp från fyra ungdomar – Vana, som Elenna tar som tjänsteflicka; tvillingpojkarna Cillaran och Calmacil, som blir Therons hjälpredor; samt den stumma Menerva, som har god hand med växter. Smilo ser återigen spöket efter tornets gamla sierska, som verkar visa på en passage i en bok i biblioteket som talar om en kattkult med rötter i Anduins delta. Vill hon visa att denna kult på något sätt var inblandat i attacken på Morthonds furste?

Comments

JonasG

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.