Nya Skuggan

Karavanen

Spelmöte 18, 031205

Spelledare: Jonas, Nisse L
Spelare: Axel, Fredrik, Petter, Staffan

Gruppen går med på Vindhamns/Elveduis förslag om att resa till Tharbad, och börjar förbereda sig. Ain visar sitt missnöje med att Vindhamn, som han trodde var reko, visat sig vara en alv. Man debatterar om man ska ta sjövägen och riskera vinterstormar, eller försöka hinna över vita bergen innan passen stängs av snö. Samtidigt anländer en karavan från handelshuset Fyra flaggor till Järndjupe, för att påbörja sin expedition genom Dödens stig. Aërwen, som kontrakterats för expeditionen, blir genast indragen, och gruppens övriga medlemmar ställer sig också till förfogande, då man inser att vägen genom Dödens stig är snabbare än de alternativ som tidigare diskuterats. Expeditionens ledare, Ostopher, är dock något ovillig att påbörja resan, och inte förrän Elenna anländer med förfalskat brev skrivet av Mendacil som berättar att hon ska övervaka hans förmåga börjar karavanen rulla norrut. Vi märker en mystisk främling som skuggar karavanen, som vi senare tar fast i ett bakhåll.

Comments

JonasG

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.