Nya Skuggan

Vindhamns återkomst

Spelmöte 17, 031115

Spelledare: Jonas, Nisse L
Spelare: Petter, Axel, Fredrik

Fortsatta efterforskningar i Sarn Erech. Viss information tyder på att rövarna kom från en klan av bergsfolket någonstans vid Tarlangs nacke, och det är svårt att göra någonting åt dem i deras hemterritorium. En karavan från handelshuset Fyra flaggor har kommit till staden, och hyr in folk. Vindhamn kommer åter och berättar att han förföljde ledaren (som hyrt resten av bandet) till Kärrskogen, där han verkar ha uppsökt en jättespindels håla. Åter uppe i Minas Anghen verkar någonting underligt ske på torntaket …

Comments

JonasG

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.