Tag: land

Results

  • Gondor

    **Politisk organisation:** Absolut monarki med långtgående feodal makt **Härskare:** Thorondil, Rikshovmästare av Gondor **Administrativ organisation:** Gondor sköts i Högkonungens namn av Rikshovmästaren av Gondor. Under denne finns ett antal furstar …

All Tags