Arandor

Det återförenande konungariket


Politisk organisation: Absolut monarki med viss feodal organisation i vissa landsändar, och mer konstitutionella strukturer i andra delar.
Härskare: Eldarion Telcontar, högkonung av de Återförenade konungadömena, herre till Midgårds Alvriken, Västerns konung.
Administrativ organisation: Kungens auktoritet förkroppsligar exekutiv, legislativ och juridisk makt. Han sköter diplomati, för befäl över arméer, delar ut titlar och utmäter straff (i större ärenden). Hans enda restriktion ligger i den oskrivna skyldigheten att upprätthålla kungarikets traditionella lagar, som bara kan ändras med det Kungliga rådets medgivande. Rådet är en gammal struktur som består av hundra av landets mest framstående ädlingar. Med införlivandet av Arnor och Umbar har några platser givits till stormän från dessa landsändar, men de allra flesta platserna är fortfarande i händerna på den gondoranska adeln. Tre rikshovmästare styr vart och ett av de tre rikena i konungens frånvaro och ger kontinuitet till styret.
Befolkning: Drygt hälften av landets sammantagna befolkning består av gondoranska folk, som i huvudsak står att finna i Gondors provinser men även i centrala Arnor, där många är nybyggare, och i norra Umbar. Med gondoraner menas här den del av befolkningen som genom århundraden förlorat huvudparten av sin egen etnicitet, nu hågkommen endast i folksagor och udda sedvänjor, och istället anammat den gondoranska kulturen. Den näst största befolkningsgruppen är olika daenska folk uppdelade i många olika regionala grupper med skilda daenska dialekter – de bor i huvudsak runt Dunland, Minhiriath och olika enklaver söder om Vita bergen (Hairaverkien, Morthond, Tarlang och Lossarnach). Därefter kommer de olika haradrimitiska folken i folkmängd. (92300 Dúnedain, 810000 Gondoranska folk, 250000 Dunländska folk, 231000 Haradrimitiska folk, 75000 Eriadorianska folk, 23600 Hober, 10200 Andra minoritetsfolk.)
Militär: Arandor är nordvästra Midgårds utan motstycke största militära makt. Även om stora delar av styrkorna traditionellt består av Se vidare under de olika provinserna och territorierna.
Produktion: Som Midgårds största rike och ekonomi står givetvis allt att finna inom Arandors gränser utom de mest exotiska lyxvaror och specialiteter.
Symbol: Ett vitt träd på svart botten, med sju stjärnor i en båge ovanför trädet, den mittersta med fem uddar, övriga med fyra, samt en vit sol under trädet. Med en krona över blir detta symbolen för högkonungen.


Sedan Aragorn II enade dúnedains riken under en och samma krona har det givetvis varit det största och viktigaste av alla länder i nordvästra Midgård. Dock är själva storleken på landet ett problem när det gäller styrandet, och därför är det uppdelat i flera olika delar. Det Återförenade kungariket, även kallat ”Arandor” (ung. ”kungariket”, namne med kronmarkerna på Númenor, där dess huvudstad Armenelos låg), består av de tre rikena Arnor, Gondor och Umbar som alla administreras av varsin rikshovmästare. Under dessa tre finns mindre geografiska provinser som styrs på ganska olika sätt – de konventioner som fungerar i Gondor fungerar inte nödvändigtvis i Umbar eller ens i Arnor. Ovanför allt står givetvis konungen och dennes råd.

Arandor

Nya Skuggan JonasG