Dor-en-Ernil

Belfalas

Härskare: Furst Adrazôr (död 200)
Furst Aradan Edhelion
Symbol: Furstehuset: Ett vitt skepp


Efter den nyupprättade kungalinjen är furstelinjen av Belfalas Gondors främsta ättelinje. Sitt ursprung har den i en kungason av Númenor, Imrazôr, son till Tar-Ciryatan. Imrazôr var under 1800-talet i andra åldern ledaren för Farargillet, även kallat äventyrarköpmännens gille och Uinendili, det gille som grundats av Tar-Aldarion och som med Uinens välsignelse sände skepp runt alla Midgårds hav. Vid ett uppror i gillet 1880-3/II försökte Imrazôrs bror Mûrazôr använda gillets tillgångar för att skapa sig ett eget rike grundat i Umbar. Som ett svar på detta hot upplöste Tar-Ciryatan gillet, men som tack för att Imrazôr hållit sig trogen konungen förlänades han Pelargir, och runt denna förläning växte sedan en stark gruppering av númenoranska kolonier fram, kallad den Pelargireiska ligan. Pelargir blev under århundradena alltmer en fristad för de trogna, förkroppsligad i förbundet med Uinen och Imrazôrs ätt. När Elendil och hans söner grundade exilriket Gondor skedde det i samråd med Pelargir, som då leddes av Edhelion. Den Pelargireiska ligan behövde förnyad legitimitet och Elendils söner ligans stöd, varför man nu svor trohet till Isildur och Anárion som kungar. Alla var dock inte nöjda med arrangemanget, och Edhelions egna söner Fuinur och Herumor valde att …

(Ej färdigskriven artikel)

Dor-en-Ernil

Nya Skuggan JonasG