Gondor

Politisk organisation: Absolut monarki med långtgående feodal makt
Härskare: Thorondil, Rikshovmästare av Gondor
Administrativ organisation: Gondor sköts i Högkonungens namn av Rikshovmästaren av Gondor. Under denne finns ett antal furstar och ädlingar som styr sina egna furstendömen och provinser
Befolkning: ?
Militär: ?
Produktion: ?
Symbol: Ett vitt träd på svart botten. Rikshovmästarens fana är helt vit.


Gondor är rikets kärna, och komplexiteten i dess struktur speglar dess stora ålder. Ursprungligen delades Gondor upp i provinser vars styrande utsågs för begränsad tid av rikets råd och konung, men de stora katastrofer som ledde fram till slutet för Anárions linje föranledde den förste Rikshovmästaren att fullfölja feodaliseringen av landet. Efter Konungens återkomst har detta börjat svänga tillbaka något då flera av de stora furstehusen i östra Gondor decimerats eller försvunnit till följd av krigen och deras furstendömen nu kommit under kronans domvärjo, men till största delen är Gondor ännu feodalt. Adeln ärver titlar och land, vanligen patrilineärt, och styr dem som de ser nödvändigt i utbyte mot tro, lovnad, skatt och militär svuren till konungen.
?

Gondors län och furstendömen

Anórien
Ithilien
Lebennin
Lamedon
Morthond
Dor-en-Ernil (Belfalas)
Anfalas
Andrast
Dor Rhûnen
Harondor
Tolfalas
Drúwaith Iaur
Mordor och Nurnen

Gondor

Nya Skuggan JonasG