Morthond

Härskare: Furst Arador ( död 200)
Kansler Valandil av Ringló dal
Furstessan Estél

Symbol: Tre korslagda gyllene pilar på grön bakgrund


I Lamedons norra del ligger länet Morthond i floden Morthonds dalgång. Länet begränsas av Vita bergen i norr, den otillgängliga Kärrskogen i söder och Tarlang-berget i sydost. Klimatet i dalgången är mycket behagligt och jordbruk är inte oväntat den viktigaste näringen i länet. Även jakt och bergsbruk förkommer.

Större delen av länets befolkning bor på sina gårdar på landsbygden, men här finns också en handfull byar samt Sarn Erech, länets “huvudstad” med ett par hundra invånare. Här finns åtskilliga handelsmän och flera värdshus. Många lantbrukare, jägare, gruvarbetare och andra reser in till Sarn Erech för att bedriva handel. Här hålls också de stora höst- och vårmarknaderna. I Sarn Erech ligger också Morthondost, länsfurstens fästning.

Arvfurstendömet Morthond inrättades 569/III av Turambar, nionde konung av Gondor. Den förste länsherren Gundor inledde genast arbetet på en befästning i dalens centrum. Fästningen stod klar 714/III under den fjärde furstens regeringstid. Under Ringens krig styrde furst Duinhir i Morthond och tillsammans med sina båda söner Duilir och Derufin samt femhundra bågskyttar stred han på Pelennors slätt. Olyckligtvis trampades de båda sönerna ihjäl av en Mûmak och länet ärvdes av Duinhirs dotter, Dariel, som styrde länet tillsammans med sin make. Under denna tid flyttade också en grupp hober till länet. Främst var de av släkterna Took och Gamgi, och det sägs att det lockats hit av någon åldrig hobs gamla hjältesagor. Av fursten och furstinnan gavs de land i en dalgång väster om Sarn Erech där de grundade en mindre by. Hoberna gavs också ett hus i Sarn Erech där de stundtals övernattar och säljer sina varor.

Även dvärgar finns i Morthond. Dessa håller främst till i närheten av gruvsamhället Cabed Anghen i länets norra del, men vissa dvärgiska hantverkare syns ofta till i Sarn Erech.
Dariels son Thorondor är den man som de flesta av länets invånare känner som Fursten. Hans regeringstid var lång och blomstrande. Många sade att Thorondor nästan var lika magnifik som gamle storkonungen Elessar. Men alla sagor har ett slut. För fyra år sen hemsöktes länet av en farsot som skördade något hundratal offer. Bland dessa var furst Thorondor, hans maka Glorien och deras äldste dotter Aranwen. Det sägs att de smittades när de försökte hjälpa de sjuka. Arador, Thorondors son, tillträdde nu som furste. Till skillnad från sin far, en man som värdesatte de gamla idealen, tycks Arador vara en tämligen inkopetent och ointresserad härskare. Kanske är det därför vaksamheten hos patrullerna har avmattats.

I de bördiga markerna nära floden lever folket tämligen tryggt, men visst viskas det om faror i Morthond. Troll och annat elände sägs bo i bergen, de gamla berättar om gastar och spöken, i de mörka skogarna har man siktat spindlar och andra bestar. I trakten finns också flera gamla ruiner från forna tider. De flesta av dessa sägs förstås vara hemsökta och när övermodiga ger sig av för att avfärda ryktena kommer de sällan tillbaka.

Morthond

Nya Skuggan JonasG